Opava-Kylešovice

Po-Pá   8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
So  9:00 - 12:00
  více...
 

Krédo

Medicína, včetně veterinární, je dynamicky se rozvíjející obor lidské činnosti, a jako taková vyžaduje neustálé sledování nových postupů a trendů, diagnostických a léčebných. Proto se naši lékaři pravidelně zúčastňují odborných veterinárních kongresů, seminářů a workshopů, kde si neustále doplňují znalosti z oboru a zůstávají tak v těsném kontaktu s postupujícími nejnovějšími poznatky jednotlivých úseků veterinární medicíny.

Zároveň se našim klientům vždy snažíme maximálně vyjít vstříc, ať už nabídkou různých možností terapie, včetně alternativních, nebo i úrovní péče, která vždy musí být co možná nejlepší.

Naše klinika je vybavená nejnovějšími diagnostickými a terapeutickými přístroji a zařízením, mj. vysokofrekvenčním RTG přístrojem s nepřímou digitalizací obrazu, mikroskopem, infúzní pumpou s lineárním dávkovačem, endoskopy, přístrojem k inhalační anestezii (včetně monitoru vitálních funkcí a kyslíkové terapie) atd. Po výkonech v celkovém znecitlivění jsou pacienti až na výjimky umisťováni v pooperačním temperovaném boxu a majiteli bývají vydáváni většinou plně orientovaní a schopní převozu do domácího ošetřování.

Copyright © MVDr. Pavel Štellar, created by Dominik Janků | login